Khách Mời Là Cao Thủ Săn Học Bổng, Michael Cà Khịa Phoebe Ngay Trong Số Đầu Tiên | EP01 | IFO SS4

Khách mời số đầu tiên là bạn trẻ xuất sắc nhận được rất nhiều học bổng danh giá, Eric TM. Cũng trong số đầu tiên, Tùng Đặng sẽ có mặt tại Mù Cang Chải trong chuyên mục IELTS On The Go để khám phá vẻ đẹp nơi đây. Chuyên mục Study UK 101 cùng Thảo […]